Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara.

V užším náboženském pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému mělo dojít třetího dne po jeho ukřižování, resp. vigilie na Bílou sobotu („velká noc“), v širším pojetí se jimi myslí Velikonoční triduum (přičemž období od Zeleného čtvrtka až do sobotní vigilie je vlastně součástí postní doby), v nejširším smyslu pak celá doba velikonoční, tedy padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění, viz Výpočet data Velikonoc. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben.

Velikonoce kromě svého křesťanského obsahu zahrnují také lidové zvyky spojené s jarním novoročím, obnovou přírodních sil a zahájením zemědělských prací. Objevují se tak různé obyčeje a magické praktiky které mají zajistit ochranu a plodnost. V českém prostředí je typické především obřadní umývání a polévání vodou. Etnolog Jiří Mačuda přisuzuje předkřesťanský původ například motivu velikonočního zajíčka, který má vycházet z faktu že zajíc byl zasvěcen germánské bohyni jara Ostaře. Z jména této bohyně má také vycházet anglické slovo Easter a německé Ostern, oboje ve významu „Velikonoce“. (zdroj: wikipedia)


Rozcestník s tipy, které nás doma zaujaly

 

                               
Videa, náměty a pracovní listy
na téma Velikonoce
(ČT Edu)
           Velikonoční
kalendář, svátky či tradice
(Škola s nadhledem)

 

 

Výukové materiály
na téma Velikonoc
(Učitelnice)
Svátky a významné dny v dubnu,
včetně těch souvisejících s Velikonocemi
(pesleří)

 

 

Souhrn aktivit, námětů, informací
s jarními tématy
(pesleří)
Článek a pracovní listy
Netradiční velikonoční zamyšlení aneb objevujeme ikonografii
(Nedatováno)

 

 

Morana a Líto
Velikonoční tvoření
(Atelier v lese)
Velikonoční
tvoření pro prcky 6x jinak
(Atelier v lese)

 

 

Výukové aktivity a plakát
Velikonoce v pdf
(Atelier v lese)
Velikonoční pracovní listy a aktivity
v angličtině
(Usborne)

 

 

Easter Preschool and Kindergarten Mini Unit
Velikonoční aktivity
v angličtině

(Pinay Homeschooler)
Vyrábění
velikonočních přáníček

(pesleří)

 

 

Velikonoční materiály
v pdf
(Logošík)
Velikonoční pracovní sešit pro předškoláky
v pdf
(Logopedie s úsměvem)

 

 

Velikonoční pracovní listy
pro předškoláky

(Kunčická)
Tvoření, malování, kreslení a vyrábění
s dětmi
(Pinterest)

 

 

6 tipů na velikonoční aktivity s dětmi
6 tipů na velikonoční aktivity
s dětmi
(Mall.cz)
Tvoříme o Velikonocích
výtvarné úlohy
(Nedatováno)

 

 

Aktivity
 Velikonoce
(Veselá Chaloupka)
Velikonoční
kvízy, vtipy a hry v Aj
(Beano)

 
Beránek z jogurtu

Velikonoční recepty:
jidáše, mazanec, beránek atd.
(Vařila myšička)
Venkovní velikonoční
kalendář

(Učíme se venku)

 

Spoustu souborů ve formě pdf či jpg najdete ve facebookové skupince Dětské knihy, výukové pomůcky a aktivity


KE STAŽENÍ

Soubor velikonočních aktivit od Usborne = Usborne Easter Activity Pack:

Pro děti 0-5 let (náhled viz níže) - celý soubor ve formátu pdf

Usborne_Easter_Activity_Pack_0-5y

 

Pro děti 6-11 let (náhled viz níže) - celý soubor ve formátu pdf

Usborne_Easter_Activity_Pack_6-11y

Vše najdete samozřejmě i na oficiálních stránkách Usborne.

 

Další jarní a velikonoční aktivity

Easter - Colouring (Easter colouring book) Easter - Crown (Easter things to make and do) Easter - Easter bunnies Colouring (Easter colouring book)

Easter - Tree decorations (Usborne) Easter - Fortune Tellers (Usborne)


Související tituly 🥚