2. února - Hromnice

Hromnice jsou svátkem, který má v českém kalendáři své místo 2. února. Oslavy Hromnic mají kořeny v původních pohanských zvycích a v křesťanství jim odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidé věřili, že během této noci přicházejí bohové, kteří do jejich domovů přinesou štěstí a hojnost a že je možné předpovědět počasí na zbytek roku.

Stejně jako keltský svátek Imbolc jsou i Hromnice spojeny s koncem zimy, začátkem nového roku a přicházejícím jarem. Lidé se scházejí, aby to společně slavili, a také se modlili za úrodu a štěstí. 

Mezi tradice související s oslavou Hromnic patří táborový oheň, tanec a zpěv. Známá je výroba svíček hromniček na ochranu proti bouři. Někteří lidé nosí i masky a kostýmy, aby odpudili zlé duchy. Tuto noc je zvykem rozdávat dárky a jíst sladkosti.

Dá se říci, že Hromnice jsou stále živým a oblíbeným svátkem, který symbolizuje konec zimy a příchod jara. Tradice a zvyky přetrvávající po staletí jsou i nadále součástí české kultury.


Rozcestník s tipy, které nás doma zaujaly

 

Vypalování kříže hromniční svíčkou
Článek
Hromnice
(Wikipedia)
                               Článek
Imbolc
(Wikipedia)

 

 

Článek
Hromnice - tradice
(Hurá ven)
Článek
Hromnice
(České tradice magazín)

 

 

hromnice-tvoreni-vytvarka 2
Článek s tipy na tvoření
Jak na… svátky a významné dny ÚNOR
(pesleří)
Článek s tipy na tvoření
Hromničky na ochranu před blesky
(Tak jde rok)

 

 

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice
Článek s výrobou svíček
Hromniček
(pdf knihovna)
Článek Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky
nejenom na Hromnice
(Mamiee)

 

 

Foto: Pixabay.com2.2. Hromnice, Uvedení Páně do chrámu, Simeon
Článek
Tip jak prožít svátek hromnic a pracovní list
(Učit nebo neučit)
Článek s pracovními listy ke stažení
Uvedení Páně do chrámu - hromnice
(Děti víra)

 

 

Na Hromnice o hodinu více! Proč se to říká? S časem to nesouvisí
Článek Na Hromnice o hodinu více! Proč se to říká?
S časem to nesouvisí

(TN.cz)
Pracovní list
Svátek Hromnice
(ČT Edu)

 

 

Video
Naše tradice - Hromnice
(Česká televize)

 

Spoustu souborů ve formě pdf či jpg najdete ve facebookové skupince Dětské knihy, výukové pomůcky a aktivity.