2. února - Hromnice

Hromnice jsou svátkem, který má v českém kalendáři své místo 2. února. Oslavy Hromnic mají kořeny v původních pohanských zvycích a v křesťanství jim odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidé věřili, že během této noci přicházejí bohové, kteří do jejich domovů přinesou štěstí a hojnost a že je možné předpovědět počasí na zbytek roku.

Stejně jako keltský svátek Imbolc jsou i Hromnice spojeny s koncem zimy, začátkem nového roku a přicházejícím jarem. Lidé se scházejí, aby to společně slavili, a také se modlili za úrodu a štěstí. 

Mezi tradice související s oslavou Hromnic patří táborový oheň, tanec a zpěv. Známá je výroba svíček hromniček na ochranu proti bouři. Někteří lidé nosí i masky a kostýmy, aby odpudili zlé duchy. Tuto noc je zvykem rozdávat dárky a jíst sladkosti.

Dá se říci, že Hromnice jsou stále živým a oblíbeným svátkem, který symbolizuje konec zimy a příchod jara. Tradice a zvyky přetrvávající po staletí jsou i nadále součástí české kultury.

 

Rozcestník se zajímavými tipy na související články, aktivity, pracovní listy, knihy či recepty: