6. ledna - Tři králové

6. leden je (nejen) u nás spojen s příchodem Tří králů a ukončením vánočních svátků. V mnoha katolických zemích na světě je tento křesťanský svátek dokonce svátkem státním - například v Itálii ho můžete najít pod názvem Epifanie, což znamená zjevení božstva. 

Třem králům se říká také Mudrci z Východu a jmenují se Kašpar, Melichar a Baltazar. Byli to prý vysocí a bohatí muži, kteří přišli z dalekých krajů do Betléma, aby se poklonili nedávno narozenému Ježíši Kristovi a donesli mu vzácné dary - zlato, kadidlo a myrhu.

V tomto období můžeme venku potkat skupinky dětí či dospělých převlečených do masek Tří králů, chodících od domu k domu a zpívajících známou koledu My tři králové, která oslavuje nový rok a přeje štěstí a zdraví všem lidem dobré vůle. Součástí je často i Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky. 

 

Rozcestník se zajímavými tipy na související články, aktivity, pracovní listy, knihy či recepty:

 

Soubory ve formě pdf či jpg najdete i ve facebookové skupince Dětské knihy, výukové pomůcky a aktivity.