Aktivity, rozcestník & odkazy

2. února - Hromnice

Hromnice jsou svátkem, který má v českém kalendáři své místo 2. února. Oslavy Hromnic mají kořeny v původních pohanských zvycích a v křesťanství jim odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidé věřili, že během této noci přicházejí bohové, kteří do jejich domovů přinesou štěstí a hojnost a...

6. ledna - Tři králové

6. leden je (nejen) u nás spojen s příchodem Tří králů a ukončením vánočních svátků. V mnoha katolických zemích na světě je tento křesťanský svátek dokonce svátkem státním - například v Itálii ho můžete najít pod názvem Epifanie, což znamená zjevení božstva.  Třem králům se říká...

Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. V užším náboženském pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstán...

11. listopadu - Svatý Martin

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus) (narozen 316 či 317 v Savarii, zemřel 8. listopadu 397 v Candes; 11. listopadu byl pohřben v Tours) byl římský voják, poustevník a biskup v Tours. V římskokatolické círk...

31. října - Halloween

Halloween [hæləʊˈiːn] je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vz...

28. října - Den vzniku samostatného československého státu

Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Je daný § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zve...

20. října - Den stromů

Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických po...

28. září - Den české státnosti

28.9. nám bude Den české státnosti připomínat událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu si jej přip...

Podzim

Podzimní (zářijová) rovnodennost (bližší informace: wikipedie) v Česku a na celé severní polokouli jde o podzimní rovnodennost (na jižní polokouli je to jarní rovnodennost) nastává obvykle 22. či 23. září vzácně může být i 21. září (poslední výskyt roku 6...

28. září - Svátek svatého Václava

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Sv...