Příběhové a naučné knihy

 
 

Forgotten Fairy Tales of Unlikely Heroes

Oslava myšlenky, že s odvahou a srdcem na pravém místě se každý může stát hrdinou. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy

Zapomenuté pohádky o nepravděpodobných hrdinech

Právě nepravděpodobní hrdinové příběhů jsou někdy ti nejinspirativnější ze všech. Přečtěte si příběhy o někom malém, zdánlivě nedůležitém nebo přehlíženém, kdo se nakonec postaví na nohy. 

Tato sbírka sedmi pohádek, kdysi velmi oblíbených, ale dnes již zapomenutých, vdechuje starým příběhům nový život: dívka ze statku přelstí zlobra, stařec získá slávu díky své laskavosti nebo dívka, která zjistí, že to, co ji dělá jinou, ji zároveň činí tak výjimečnou. 

Tato kouzelná sbírka přinese inspiraci nové generaci čtenářů a připomene, že každý, i ten nejmenší, může něco změnit.

Série: Illustrated Story Collections / Typ knihy: pohádková kniha

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Mary Sebag-Montefiore / Ilustrátor: různí

Datum vydání: 04.01.2024 / ISBN: 9781801310239 / DPC: 389 Kč / 24x17 cm / 208 stran / pevná vazba / od 7 let

 

Pohádková kniha

 • Nádherně ilustrovaná kniha v krásné pevné vazbě je ideálním dárkem.
 • Obsahuje rozmanité a inspirující postavy s příběhy, které oslavují víru v sebe sama a odolnost.
 • Nejnovější titul z velmi oblíbené řady "Forgotten Fairy Tales", která oživuje kdysi oblíbené, ale dnes již spíše zapomenuté pohádky pro novou generaci čtenářů.
Knihy pro děti - Příběhové knihy

Description

A celebration of the idea that, with courage and heart, anyone can become a hero.

It is the unlikely heroes in stories that are sometimes the most inspiring of all. Stories about someone small, and seemingly unimportant or overlooked, who ends up being the one to stand tall. This collection of seven fairy tales, once much loved, now forgotten, breathes new life into old tales: a farm girl outwits an ogre, an old man wins fame for his kindness, while a girl discovers that what makes her different is also what makes her so special. This magical collection will bring inspiration to a new generation of readers and act as a reminder that anyone, no matter how small, can make a difference.

 • Gorgeously illustrated throughout, in a beautiful hardback edition, this makes the perfect gift.
 • Features diverse, inspiring and empowering characters, with stories that celebrate self-belief and resilience.
 • The latest title in the hugely popular 'Forgotten Fairy Tales' series, reviving once loved, now largely forgotten fairy tales for a new generation of readers.

Written by Mary Sebag-Montefiore / Illustrated by Various

Pub date 04.01.24 / 9781801310239 / RRP £12.99 / 240x170mm / 208pp / Hardback / 7 years +


A Girl Called Corpse (previously: The Girl, the Ghost and the Lost Name)

Někteří duchové možná rádi procházejí zdmi a jsou neviditelní - já ne. Nikdy jsem nechtěla být duchem dítěte. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy

Dívka jménem Corpse (dříve: Dívka, duch a ztracené jméno)

Bez vzpomínek na sebe jako dítě, kterým byla předtím, než ji unesly čarodějnice, je Corpse odsouzena k tomu, aby navždy strašila na skále, která neexistuje. Dokud se nedozví o pokladu, který může Corpse znovu spojit s její rodinou a jménem. 

Musí se vydat za odpověďmi, na cestu přes rozbouřené moře, bojovat s magií, zombie-kostlivci a příšerami. Ale poklad chtějí i čarodějky. A udělají cokoli, aby se k němu dostaly dřív. 

Vítejte v Elston-Fright, zapomenutém městě, kde číhají čarodějnice, potulují se mořské příšery a dívka pátrá po odpovědích... 

Dříve vyšlo ve Velké Británii pod názvem The Girl, the Ghost and the Lost Name.

Série: The Elston-Fright Tales / Typ knihy: dobrodružná kniha (nová edice)

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Reece Carter / Ilustrátor: Eleonora Asparuhova

Datum vydání: 04.01.2024 / ISBN: 9781835406274 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 368 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Dobrodružství, napětí a zábava

 • Kniha je ideální pro dlouhé zimní večery - je to lahodně temné dobrodružství plné mrazení, strašidel, humoru a skutečně nezapomenutelné hrdinky.
 • Reece Carter je vzrušující nový autor, jehož hlas srší kouzlem a představivostí. Tato kniha je debutem známého australského odborníka na výživu.
 • První díl nové série odehrávající se ve strašidelném městečku Elston-Fright je nadějný dobrodružný příběh plný vřelosti, přátelství a odvahy a je ideální pro fanoušky Tima Burtona, Neila Gaimana a Chrise Priestleyho.

Description

Maybe some ghosts enjoy walking through walls and being invisible - not me. I never asked to be a kid ghost.

With no memory of the kid she was before she was taken by the Witches, Corpse is bound to haunt the rock-that-doesn't-exist for ever. Until she learns of a treasure, one that can reunite Corpse with her family and her name. She must set off for answers, on a journey across the stormy sea, battling magic, zombie-skeletons and monsters. But the Witches want the treasure too. And they'll do anything to get to it first. Welcome to Elston-Fright, a forgotten town where witches lurk, sea monsters roam and a girl is on the hunt for answers... Previously published in the UK as The Girl, the Ghost and the Lost Name.

 • Perfect for a long winter's night, A Girl Called Corpse is a deliciously dark adventure, packed with chills, spooks, humour, and a truly unforgettable heroine.
 • Reece Carter is an exciting new middle-grade author, whose voice fizzes with magic and imagination. A well-known Australian nutritionist, A Girl Called Corpse is Reece's middle-grade debut.
 • The first in a new series set in the spooky town of Elston-Fright, this is a hopeful adventure story filled with heart, friendship and bravery, perfect for fans of Tim Burton, Neil Gaiman and Chris Priestley.

Written by Reece Carter / Illustrated by Eleonora Asparuhova

Pub date 04.01.24 / 9781835406274 / RRP £7.99 / 198x130mm / 368pp / Paperback / 9 years +


Countdown To Yesterday

Dojemný příběh o boji chlapce s rozvodem rodičů oslavující sílu rodinné lásky. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy

Odpočet do včerejška

James uvízl v přítomnosti a to je to poslední místo, kde by chtěl být. 

Jeho rodiče se náhle rozešli a on si musí zvykat na to, že žije dva úplně odlišné životy. Nyní má dva domovy, ve kterých musí bydlet, dvě ložnice, mezi které musí rozdělit své věci, a dvě různé cesty do školy. 

Bohužel nic nepřipomíná ten skvělý život, který James míval, a on si přeje, aby se mohl vrátit do minulosti, ke svým šesti nejlepším vzpomínkám na mámu a tátu. 

Pak se James během Týdne vědy seznámí se záhadnou Yan, dívkou, která se na svět dívá rentgenovýma očima, a zjistí, že cestování zpět v čase by přece jen nemuselo být nemožné. Jsou však jeho nejlepší vzpomínky tak dokonalé, jak si je pamatuje?

Série: - / Typ knihy: beletrie

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Shirley Marr

Datum vydání: 04.01.2024 / ISBN: 9781805073628 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 288 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Kniha o rodině, přátelství a naději

 • Krásně citlivé a jemné zobrazení rozvodu a složitostí rozchodu rodičů z pohledu dítěte.
 • Úžasná kniha pro školáky od autorky oceňované knihy A Glasshouse of Stars, která získala cenu Children's Book Council of Australia Book of The Year Award: Younger Readers.
 • Autentický a silný příběh, ideální pro fanoušky Kelly Yangové a Rebeccy Steadové.

.

Knihy pro děti - Příběhové knihy

Description

A poignant story about one boy's struggle to accept his parents' divorce that celebrates the enduring power of familial love.

James is stuck in the present and that's the last place he wants to be. His parents have suddenly separated, and he has to get used to living two completely different lives. Now, he has two homes to stay in, two bedrooms to divide his things between, and two different routes to take to school. Unfortunately, nothing is adding up to the one great life James used to have and he wishes he could go back to the past, to his Top Six good memories with Mum and Dad. Then during Science Week, James meets the enigmatic Yan, a girl who looks at the world with x-ray eyes, and he discovers that travelling back in time might not be impossible after all. But are his best memories as perfect as he remembers?

 • A beautifully sensitive and nuanced depiction of divorce and the complexities of parental separation from a child's perspective.
 • A stunning new middle-grade standalone from the author of the critically-acclaimed A Glasshouse of Stars, which won the Children's Book Council of Australia Book of The Year Award: Younger Readers.
 • Authentic and powerful storytelling, perfect for fans of Kelly Yang and Rebecca Stead.

Written by Shirley Marr

Pub date 04.01.24 / 9781805073628 / RRP £7.99 / 198x130mm / 288pp / Paperback / 9 years +


The Goblin’s Revenge

Napínavý dobrodružný fantasy gamebook, ve kterém si vybíráte, jak se bude příběh dál vyvíjet. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Skřetí pomsta

Připravte se v tomto velkolepém dobrodružném fantasy gamebooku, jehož hrdinou jste VY, na hrozivé příšery, strašidelnou magii a napínavý závod s časem. 

Království má v hrsti zlý čaroděj a jedinou nadějí, jak ho zastavit, je zrádná výprava, při níž se pokusíte najít poslední zbývající rebely a pomoci jim ukončit jeho vládu. 

S hordou nemrtvých bojovníků v patách a řadou krvelačných nebezpečí před sebou by to byl děsivý úkol pro kohokoli - ale ty jsi jen goblin, a proto je vše ještě náročnější.

Nádherně zpracované obrázkové hádanky, které je třeba vyřešit, vzrušující souboje založené na házení kostkami a epický příběh plný emocí a humoru vytvářejí jedinečný gamebook, který vás zaujme od začátku až do konce.

Série: Adventure Gamebooks / Typ knihy: gamebook

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Andy Prentice / Ilustrátor: Tom Knight

Datum vydání: 01.02.2024 / ISBN: 9781803706467 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 288 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Fantasy gamebook

 • fantasy dobrodružství - hrdinou příběhu jste VY
 • vzrušující bojový systém založený na kostkách
 • součást nové napínavé série ilustrovaných dobrodružných gamebooků
 • složité obrázkové hádanky k vyřešení, spousta tajemství a záhad k rozluštění

Odkazy na související články

Navštivte stránku Usborne Quicklinks, kde najdete odkaz na online házeč kostek (pro případ, že nemáte dvě kostky) a tisknutelnou kopii deníku k této knize. 

Description

A thrilling fantasy adventure gamebook where YOU choose how the story unfolds.

Prepare for menacing monsters, ghostly magic and a thrilling race against time in this spectacular fantasy adventure gamebook where the hero of the story is YOU. An evil sorcerer has the kingdom in his grip and the only hope of stopping him is a treacherous quest to try and find the last remaining rebels and help them end his reign. With a horde of undead warriors on your trail and a series of blood-curdling dangers ahead of you, it would be a terrifying task for anyone - but you're just a goblin, which makes things even more challenging. Beautifully crafted picture puzzles to solve, an exciting dice-based combat system and an epic story full of emotion and humour create a unique gamebook that will have you gripped from beginning to end.

 • A fantasy adventure with a difference - because the hero of the story is YOU.
 • An exciting dice-based combat system.
 • Part of a gripping new series of illustrated adventure gamebooks.
 • Intricate picture puzzles to solve, full of secrets and mysteries to unravel.

Written by Andy Prentice / Illustrated by Tom Knight

Pub date 01.02.24 / 9781803706467 / RRP £7.99 / 198x130mm / 288pp / Paperback / 9 years +


Shadowhall Academy: The Whispering Walls

Vítejte na akademii Shadowhall, kde se na školních chodbách straší duchové. Nová brilantní strašidelná série od autora knihy Aveline Jones. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Akademie Shadowhall: Šeptající zdi

"Slyšela jsem klepání přímo u hlavy. Jako by se někdo ve zdi snažil upoutat moji pozornost..."

Když Lilian Jonesová nastoupí na strašidelnou, chladnou a matoucí velkou akademii Shadowhall, je nervózní z toho, jak si najde přátele a jak se v ní zorientuje, ale ukáže se, že je to ta nejmenší starost, když se ve škole začnou dít podivné věci. 

Ťukání do zdí, znepokojivé příběhy o zmizelých studentech a zvěsti, že ve škole straší...

Když se v noci začnou objevovat záhadné postavy, které vypadají přesně jako dívky, Lilian pojme podezření, že za podivnými událostmi může být něco víc než jen historky a že její škola skrývá skutečná tajemství. 

Lilian si uvědomuje, že její nové kamarádky mohou být v nebezpečí, a vydává se vyřešit záhady Shadowhallské akademie jednou provždy...

Série: Shadowhall Academy / Typ knihy: dobrodružná strašidelná kniha

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Phil Hickes

Datum vydání: 01.02.2024 / ISBN: 9781805314905 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 224 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Napínavé doprodružství

 • v této nové mrazivé sérii od autora uznávané série o Aveline Jonesové se duchařské příběhy setkávají s dobrodružstvími z internátní školy
 • vražda nejneoblíbenějšího muže se mixuje s Lockwoodem a spol. a špetkou Stranger Things
 • příběh plný dobrodružství zaměřený pro děti, s nezapomenutelnými postavami a správnou mírou strachu
Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Description

Welcome to Shadowhall Academy, where spirits haunt the school halls. A brilliantly spooky new series from the author of Aveline Jones.

"I heard a tapping noise, right by my head. Like there was someone in the wall trying to get my attention..."

When Lilian Jones starts at creepy, cold and bewilderingly large Shadowhall Academy, she's nervous about making friends and finding her way around, but those turn out to be the least of her worries when strange things start happening at school. Tapping in the walls, unsettling tales of missing students, and rumours that the school is haunted... When mysterious figures start appearing at night, looking exactly like the girls themselves, Lilian suspects there may be more to the bizarre happenings than just stories, and her school is hiding real secrets. Realising her new friends could be in danger, Lilian sets out to solve the mysteries of Shadowhall Academy once and for all...

 • Ghost stories meet boarding school adventures, in this chilling new series from the author of the acclaimed Aveline Jones series.
 • Murder Most Unladylike meets Lockwood & Co with a dash of Stranger Things
 • Child-centred, adventure-packed storytelling with unforgettable characters and just the right level of scares.

Written by Phil Hickes

Pub date 01.02.24 / 9781805314905 / RRP £7.99 / 198x130mm / 224pp / Paperback / 9 years +


Speedwheels 3000 - The Race Against Crime

Vysokorychlostní dobrodružný road trip, který spojí celou rodinu, od autorky bestsellerů a držitelky mnoha ocenění Jenny Pearsonové. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Speedwheels 3000 - Závod proti zločinu

Evie Clutterbucková je připravena na životní dobrodružství! 

Připojí se ke svému tátovi na Speedwheels 3000 - nejnapínavější, nejslavnější a nejbláznivější automobilový závod na celém světě, při kterém projede sedmi zeměmi a bude soutěžit v různých výzvách v jejich věrném autě Toots.

Je tu jen pár drobných problémů:

 • Evie se neměla vplížit do kufru auta.
 • Po cestě si přibrala velmi páchnoucího psa.
 • Ji a jejího otce obvinili z krádeže zlata v hodnotě 4 milionů liber.
 • Jejich auto právě visí z okraje útesu.

Dokáže Evie vyřešit záhadu krádeže zlata, vrátit se zpět na závodní trať a spojit se se svým tátou, který je daleko, aby se společně mohli stát ultimátními mistry závodů Speedwheels?

Série: - / Typ knihy: dobrodružná kniha

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Jenny Pearson / Ilustrátor: Katie Kear

Datum vydání: 29.02.2024 / ISBN: 9781801315128 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 352 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Zábavné a napínavé dobrodružství

 • nepřetržité dobrodružství plné smíchu s nezapomenutelnými postavami a dojemným vztahem mezi otcem a dcerou
 • vtipně ilustrováno Katie Kear
 • Jenny Pearsonová si rychle upevnila pozici královny vyprávění s velkou dávkou humoru a srdce, knihy jsou ideální pro fanoušky Franka Cottrella-Boyce, Davida Baddiela a Jacqueline Wilsonové
 • Jenny Pearsonová byla nominována na cenu Costa Children's Book Award a Waterstones Children's Book Prize a stala se vítězkou ceny Laugh Out Loud Book Award

Description

The high-speed, family-bonding road trip adventure of a lifetime, from bestselling and award-winning author Jenny Pearson.

Evie Clutterbuck is ready for the adventure of a lifetime! She's joining her dad on the Speedwheels 3000 - the most exciting, most famous, most bonkers car race in the whole world, driving through seven countries and competing in challenges in their trusty car, Toots.

There are just a few small problems:
* Evie's not supposed to have snuck into the car boot.
* She's picked up a very stinky dog along the way.
* She and her dad have been accused of stealing £4 million worth of gold.
* Their car is currently dangling off the edge of a cliff.

Can Evie solve the mystery of the gold robbery, get the race back on track and connect with her distant dad, so that together, they can become the Ultimate Speedwheels Racing Champions?

 • A non-stop, laugh-out-loud adventure with an unforgettable cast of characters, and a touching father-daughter relationship at its heart. Hilariously illustrated throughout by Katie Kear.
 • Jenny Pearson has fast cemented herself as the queen of storytelling with bags of heart and humour, perfect for fans of Frank Cottrell-Boyce, David Baddiel and Jacqueline Wilson.
 • Jenny Pearson has been shortlisted for the Costa Children's Book Award and the Waterstones Children's Book Prize, and was the winner of the Laugh Out Loud Book Award.


Written by Jenny Pearson / Illustrated by Katie Kear

Pub date 29.02.24 / 9781801315128 / RRP £7.99 / 198x130mm / 352pp / Paperback / 9 years +


 

The Fights That Make Us

Neotřelé čtení o historii LGBT a o tom, jak se postavit za to, v co věříte, od oceňované autorky Sarah Hagger-Holt. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Boje, které nás formují

Jesseho učitelka zadala třídě dějepisný projekt - mohou si vybrat libovolné téma, jen musí prozkoumat něco, co je zajímá. Jediný problém je, že Jesseho nic nenapadá... Dokud na zaprášené půdě nenarazí na starý deník své sestřenice. Lisa byla v 80. letech teenagerkou a podle srdíček načmáraných kolem dívčího jména na obálce se zdá, že byla LGBT, stejně jako Jesse, který se nedávno přiznal k nebinární orientaci.

V Lisině deníku se Jesse dozvídá o paragrafu 28 zákona, který zakazoval mluvit ve škole o tom, že je LGBT. Je to ideální téma pro jejich projekt, a jak čte dál, Jesse odhaluje šokující odhalení v historii práv LGBT i v historii své vlastní rodiny. Když je školní projekt zrušen, Jesse ví, že to, co se dozvěděl, je příliš důležité na to, aby se o to nepodělil. Se starými i novými přáteli musí Jesse najít vlastní způsob, jak posvítit na historii, která nesmí být zapomenuta.

Série: - / Typ knihy: naučná kniha o historii LGBT

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Sarah Hagger-Holt

Datum vydání: 01.02.2024 / ISBN: 9781801315791 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 352 stran / měkká vazba / od 10 let

 

Kniha o historii LGBT

 • přesvědčivé a přístupné čtení, které se zabývá aktuálními problémy, od vítěze ceny Little Rebels Children's Book Award za radikální beletrii
 • dvojí příběh sleduje členy LGBT rodiny napříč dvěma generacemi - zkoumá nebinární identitu v současném životě a zamilovanost v 80. letech 20. století, kdy hrozil paragraf 28
 • neuvěřitelný vhled do historie práv LGBT, včetně zkoumání toho, co historie znamená a jak se na ni vzpomíná, a významu protestů a vystupování za to, v co věříte
 • vychází v únoru, který je ve Velké Británii měsícem historie LGBT+
Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Description

An unputdownable read about LGBT history and standing up for what you believe in, from award-winning author Sarah Hagger-Holt.

Jesse's teacher has set their class a history project - they can research any topic they like, they just have to investigate something that matters to them. The only problem is, Jesse can't think of anything... Until they stumble upon their cousin's old diary in a dusty attic. Lisa was a teenager in the 1980s, and from the hearts doodled around a girl's name on the cover, it seems she was LGBT, just like Jesse, who's recently come out as non-binary.

In Lisa's diary, Jesse learns about Section 28, a law which banned people from talking about being LGBT at school. It's the perfect topic for their project, and as they read more, Jesse uncovers shocking revelations in the history of LGBT rights, and the history of their own family. When the school project is cancelled, Jesse knows what they've learned is too important not to share. With friends old and new, Jesse must find their own way to shine a spotlight on a history that mustn't be forgotten.

 • A completely compelling and accessible read tackling timely issues, from the winner of the Little Rebels Children's Book Award for radical fiction.
 • A dual-narrative following LGBT family members across two generations – exploring nonbinary identity in contemporary life and falling in love in the 1980s with Section 28 looming.
 • An incredible insight into the history of LGBT rights, including exploration of what history means and how it's remembered, and the importance of protesting and standing up for what you believe in. Publishing in February, which is LGBT+ History Month in the UK.

Written by Sarah Hagger-Holt

Pub date 01.02.24 / 9781801315791 / RRP £7.99 / 198x130mm / 352pp / Paperback / 10 years +


The Eternal Ones

Nepřehlédnutelné finále bestsellerové YA fantasy série THE GILDED ONES, která se odehrává ve starobylém světě inspirovaném západní Afrikou a je ideální pro fanoušky knih CHILDREN OF BLOOD AND BONE a BLACK PANTHER. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Věčné bytosti

Deka je nastávající bohyně, která má potenciál zachránit svůj lid před brutálními starověkými bohyněmi, které terorizují její království Otera. 

Nejdříve však musí najít svou nebeskou esenci - a pokud ji Zlaté bytosti najdou dříve než ona je, vysají její moc a použijí ji k zotročení všech a uvržení Deky do temnoty. 

Spolu s armádou přátel čeká Deku nejtěžší bitva jejího života - nejen s bohyněmi, ale i s vlastními pochybnostmi. 

Co když ji to, že se stala bohyní, učiní stejně zlou jako jsou Zlaté bytosti? A je připravena opustit svůj pozemský život a lásky? 

Kniha THE ETERNAL ONES je závěrečným napínavým dílem epické fantasy série, v níž mladá hrdinka bojuje proti světu, který by ji chtěl zkrotit.

Série: Gilded / Typ knihy: dobrodružná fantasy kniha

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Namina Forna

Datum vydání: 15.02.2024 / ISBN: 9781474959599 / DPC: 269 Kč / 19,8x13 cm / 480 stran / měkká vazba / od 14 let

 

Závěr fantasy trilogie

 • očekávané finále série THE GILDED ONES, epické YA fantasy z roku 2021, která se okamžitě stala bestsellerem NYT a o níž se psalo v časopisech Cosmo, Buzzfeed, BookRiot a Refinery 29.
 • The Gilded Ones se odehrává ve světě inspirovaném západní Afrikou a je to Příběh služebnice potkávající Černého pantera od výrazné autorky Naminy Forna - druhého nejprodávanějšího YA debutujícího autora ve Velké Británii v roce 2021
 • vychází současně u PRH US, s odpovídající obálkou od Johnnyho Tarajosu

Description

The unmissable finale to New York Times bestselling YA fantasy series THE GILDED ONES, set in an ancient West African-inspired world and perfect for fans of CHILDREN OF BLOOD AND BONE and BLACK PANTHER.

Deka is a goddess-in-waiting with the potential to save her people from the brutal ancient goddesses who terrorize her kingdom of Otera. But first she must find her celestial essence - and if the Gilded Ones find it before she does, they will drain her power and use it to enslave everyone and cast Deka into darkness. Alongside her army of friends, Deka faces the hardest battle of her life - not just with the goddesses but with her own doubts. What if becoming a goddess makes her as evil as the Gilded Ones? And is she ready to leave her earthly life and loves behind? THE ETERNAL ONES is the final thrilling installment of the epic fantasy series in which a young heroine fights against a world that would dare tame her.

 • The highly-anticipated finale to THE GILDED ONES series, the epic YA fantasy of 2021, which was an instant NYT bestseller, and featured on Cosmo, Buzzfeed, BookRiot and Refinery 29.
 • Set in a West-African-inspired world, The Gilded Ones is The Handmaid's Tale meets Black Panther from stand-out voice Namina Forna - the second bestselling YA debut author in the UK in 2021.
 • Publishing simultaneously with PRH US, with matching cover artwork from Johnny Tarajosu.

Written by Namina Forna

Pub date 15.02.24 / 9781474959599 / RRP £8.99 / 198x130mm / 480pp / Paperback / 14 years +


Heart-Seer: The Tale of Anise Star

Svěží a lyrické fantasy dobrodružství inspirované folklórem od nového talentovaného autora s radostnou magií připomínající Neila Gaimana a Studio Ghibli. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Příběhové knihy 2

Vidoucí srdce: Příběh Anýzové hvězdy

Na světě je více božstev a démonů než hvězd na obloze. Ale jen věštci srdce, jako je Anise Star, je mohou vidět - protože jen oni stále věří... 

Anisiným úkolem je pomáhat lidem a démonům žít šťastně pohromadě. Když se však zlotřilý pan Babbitt pokusí ukrást její domov v Bílém lese a vyhnat z něj démony, je nucena odcestovat do hlavního města a požádat Nejvyššího krále o pomoc. 

Nejprve ho však bude muset přesvědčit, že démoni stále existují. Anise se v doprovodu věrného démoního psa Vlka vydává na kouzelnou a zrádnou cestu, na níž se setkává s kouzelným hudebníkem Robinem a liščím bohem Whinem a čelí lstivé stračí královně a smrtelně jedovaté inkoustové příšeře. Uprostřed bojů zjistí, že musí zachránit nejen démony Bílého lesa, ale všechny démony světa.

Série: - / Typ knihy: dobrodružná kniha

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Rowan Foxwood

Datum vydání: 29.02.2024 / ISBN: 9781803707372 / DPC: 239 Kč / 19,8x13 cm / 336 stran / měkká vazba / od 9 let

 

Kniha plná dobrodružství

 • tento krásný a sebevědomý debut pro fanoušky Neila Gaimana, Philipa Pullmana a studia Ghibli je inspirován keltskou a asijskou mytologií a autorovými cestami z dětství
 • představuje bohatý fantasy svět plný podivných, úžasných bytostí; první z řady samostatných dobrodružství odehrávajících se v jednom světě
 • obsahuje silná a univerzální témata magie, nalezené rodiny a přirozeného světa versus průmyslu a inovací

Description

A lush and lyrical folklore inspired fantasy adventure from a startling new talent, with a joyous magic reminiscent of Neil Gaiman and Studio Ghibli.

There are more deities and daemons in the world than stars in the sky. But only Heart-Seers like Anise Star can see them - because only they still believe... Anise's job is to help humans and daemons live happily together. But when the villainous Mr Babbitt tries to steal her home in the White Woods and drive the daemons out, she is forced to travel to the capital to ask the High King for help. First, though, she'll have to convince him that daemons still exist. Accompanied by loyal daemon-dog Wolf, Anise sets out on a spellbinding and treacherous journey, meeting magical musician Robin and fox god Whin, and facing the cunning Magpie Queen and a deadly poisonous ink monster. In the midst of her battles she learns that it's not just the daemons of the White Wood she must save, but all the daemons of the world.

 • For fans of Neil Gaiman, Philip Pullman and Studio Ghibli, this beautiful and confident debut is shaped by Celtic and Asian mythology and the author's childhood travels.
 • Introduces a rich fantasy world full of strange, wonderful creatures; the first in a series of standalone adventures set in the same world.
 • Features powerful and universal themes of magic, found family, and the natural world versus industry and innovation.

Written by Rowan Foxwood

Pub date 29.02.24 / 9781803707372 / RRP £7.99 / 198x130mm / 336pp / Paperback / 9 years +