Mazatelné sešity


Wipe-Clean Things That Go Activities

Sešit je plný stíratelných úkolů a aktivit a lze ho používat opakovaně - ideální k procvičování grafomotoriky. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Mazatelné sešity

Mazatelný sešit: Dopravní prostředky

Přidejte se ke zvířecím kamarádům, kteří se setkávají s nejrůznějšími vozidly. 

Pomocí speciální fixy, která je součástí balení, vyřeš bludiště, obkresli tečkované čáry, dokonči obrázky s tečkami a objev rozdíly, pak stránky setři a vše zopakuj. 

Tato zábavná knížka je pro malé děti ideálním způsobem, jak si rozvíjet důležité dovednosti počítání, pozorování a grafomotoriky.

Série: Wipe-clean Activities / Typ knihy: mazatelný sešit s fixou

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Kirsteen Robson / Ilustrátor: Gareth Williams

Datum vydání: 04.01.2024 / ISBN: 9781805316626 / DPC: 209 Kč / 27,6x21,6 cm / 24 stran / měkká vazba / od 3 let

 

Ideální na grafomotoriku

 • Stírací fixa píše hladce a snadno se stírá z lesklých stránek, aniž by zanechávala stopy barvy.
 • Aktivity lze provádět opakovaně.
 • Nabízí zábavné způsoby, jak si malé děti mohou procvičovat grafomotoriku - základní dovednost, kterou si musí osvojit, než začnou psát písmena a číslice.
Knihy pro děti - Mazatelné sešity

Description

Full of wipe-clean puzzles and activities, which can be used again and again - perfect to practise pen control.

Join the animal friends as they encounter all kinds of exciting vehicles. Use the special pen provided to solve mazes, trace the dotted lines, finish dot-to-dot pictures and spot differences, then wipe the pages clean and do them all again. This fun book is a perfect way for young children to develop vital counting, observation and pen control skills.

 • Wipe-clean pen writes smoothly, and easily wipes off the shiny pages without leaving an inky mess.
 • Activities can be done again and again.
 • Offers entertaining ways for young children to practise pen control - an essential skill they must learn before starting to form letters and numbers.

Written by Kirsteen Robson / Illustrated by Gareth Williams

Pub date 04.01.24 / 9781805316626 / RRP £6.99 / 276x216mm / 24pp / Paperback / 3 years +


Wipe-Clean Spring Activities

Tento sešit je plný aktivit s jarní tematikou a vybízí děti, aby spojovaly tečky, hledaly rozdíly, řešily bludiště a obkreslovaly tečkované čáry pomocí přiložené speciální fixy, pak vše setřely a mohly zopakovat. |  For English version see below.

Knihy pro děti - Mazatelné sešity 3

Mazatelný sešit: Jarní aktivity

Malé děti potřebují hojně trénovat grafomotoriku, což je základní dovednost, kterouje třeba si osvojit, než začnou psát písmena a číslice.

Série: Wipe-clean Activities / Typ knihy: mazatelný sešit s fixou

Parametry

Jazyk: angličtina / Nakladatelství: Usborne Publishing / Autor: Kirsteen Robson / Ilustrátor: Manuela Berti

Datum vydání: 14.03.2024 / ISBN: 9781805073994 / DPC: 209 Kč / 27,6x21,6 cm / 24 stran / měkká vazba / od 3 let

 

Zábavná grafomotorika

 • stírací fixa píše hladce a snadno se maže z lesklých stránek, aniž by zanechávala stopu
 • pomáhá rozvíjet grafomotoriku potřebnou pro psaní čísel a písmen
 • aktivity lze provádět opakovaně

Description

This book is full of spring-themed activities, encouraging children to join the dots, spot differences, solve mazes and trace the dotted lines with the special pen provided, then wipe clean and repeat.

Young children need plenty of practice in pen control - an essential skill they must learn before starting to formletters and numbers.

 • Wipe-clean pen writes smoothly, and easily wipes off the shiny pages without leaving an inky mess.
 • Helps develop pen control skills needed for writing numbers and letters.
 • Activities can be done again and again.

Written by Kirsteen Robson / Illustrated by Manuela Berti

Pub date 14.03.24 / 9781805073994 / RRP £6.99 / 276x216mm / 24pp / Paperback / 3 years +