Smartsupp

Ochrana osobních údajů

Společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681 (dále jen Smartsupp), která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartsupp, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a v souladu s GDPR. Bližší údaje ohledně zpracování osobních údajů najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů dostupné na adrese www.smartsupp.com/cs/dpa.

 

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech v České republice a v Německu.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Smartsupp si vyhrazuje právo, ale není povinnen, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

  1. Osobní údaje uživatelů Smartsupp: jedná se o uživatele, kteří se registrovali na našem webu Smartsupp.com a používají Smartsupp live chat na jejich webové stránce. V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby nebo společnosti, emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem. Uživatel může ve svém účtu po přihlášení na dashboard.smartsupp.com údaje změnit, doplnit další údaje jako je např. pozice ve firmě nebo osobní motto. Uživatel může vytvořit účty a zadat osobní údaje kolegů a zaměstnanců. Pokud se uživatel rozhodne zakoupit placenou verzi Smartsupp, požadujeme jeho fakturační údaje a kontaktní email pro provedení objednávky.

 

Smartsupp využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, přes PayPal nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Smartsupp neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

  1. Osobní údaje návštěvníků: návštěvníci webu smartsupp.com, nebo libovolného webu, kde se nachází Smartsupp live chat, mohou zadat do Smartsupp live chatu jejich osobní údaje, a to buď přímo v konverzaci nebo mohou být vyzváni k vyplnění údajů před zahájením konverzace.

 

Každý Smartsupp uživatel má přístup k osobním údajům návštěvníků, kteří Smartsupp live chat využili na jeho webové stránce. Jelikož údaje návštěvník poskytl na webové stránce uživatele, vzniká tak vztah mezi návštěvníkem a uživatelem. Uživatel může s osobními ůdaji jeho návštěvníků nakládat dle jeho podmínek na ochranu osobních údajů. Nakládání s daty získanými skrze Smartsupp ze strany uživatele je tedy v jeho kompetenci a je jeho zodpovědnost, aby se řídil příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

  1. Technické údaje: určité technické údaje o uživatelích a návštěvnících, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Smartsupp.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Smartsupp chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartsupp chat modulem na webové stránce uživatele a Smartsupp servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartsupp servery a dashboardem (rozhraní, které využívá uživatel pro chat komunikaci s návštěvníky jeho webu).

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možná pouze po přihlášení do účtu Smartsupp na adrese dashboard.smartsupp.com. Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací e-mail a heslo. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm obsažené, je také chráněn SSL /TLS šifrováním.

Jak používáme cookie soubory?

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“. Smartsupp neukládá v Cookies žádné osobní údaje. Data ukládané v cookies jsou využity výhradně za účelem fungování služeb Smartsupp. Smartsupp při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské Unie a České republiky.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Smartsupp nebo webové stránky, kde se nachází Smartsupp chat, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Smartsupp a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Uživatel může po přihlášení do jeho účtu na www.smartsupp.com editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, nebo chcete zaslat požadavek nebo dotaz na výmaz osobních údajů, napište nám na privacy@smartsupp.com. Proces smazání Smartsupp účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být ze strany Smartsupp vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služby Smartsupp se řídí podmínkami služby, které lze najít na adrese www.smartsupp.com/cs/terms.

Závěrečná ustanovení

Smartsupp si vyhrazuje právo upravit nebo aktualizovat tento dokument o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Aktuální verze Prohlášení je vždy dostupná na této adrese.